قانونویژه

جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

وکلاپرس- بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، شامل جداول این قانون امروز مورخ ۱۹ خرداد  ماه ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی انتشار یافت.

به گزارش وکلاپرس، جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور به موضوع تعرفه های درآمدی قانون از جمله عوارض خروج ازکشور، تعرفه های خدمات مربوط به گذرنامه، تعرفه های خدمات مربوط به نقل و انتقال خودرو، هزینه های دادرسی، خدمات انجام شده در دفاتر پیشخوان و … اختصاص دارد.

جهت مشاهده این تعرفه ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میتوانید جدول زیر را مشاهده کنید.

جهت دانلود فایل کامل جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور از لینک زیر استفاده کنید:

جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور

 

ردیفعنوان تعرفهعنوانجزءنرخ تعرفه (ریال)
۱درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴الف-عوارض خروج برای هر نفر۵,۲۰۰,۰۰۰
۱درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ب-عوارض خروج زائرین حج تمتع، عمره۱,۷۲۰,۰۰۰
۱درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین از پانزده مردادماه تا پانزده شهریورماه که از مرزهای زمینی به مقصد کشورعراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.)عوارض خروج هوایی۴۵۰,۰۰۰
۱درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴عوارض خروج زائرین عتبات عالیات (زائران اربعین از پانزده مردادماه تا پانزده شهریورماه که از مرزهای زمینی به مقصد کشورعراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می باشند.)عوارض خروج زمینی و دریایی۱۵۰,۰۰۰
۱درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ارقام تعیین شده در اجزای الف و ب این بند برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصدافزایش خواهد یافت.۰
۲درآمد حاصل از تولید، صدور، تعویض و تمدید گذرنامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳صدور، تعویض و تمدید گذرنامه برای کلیه سنین۴,۰۰۰,۰۰۰
۲درآمد حاصل از تولید، صدور، تعویض و تمدید گذرنامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۳هزینه های درج شده بابت کلیه خدمات قابل ارائه جهت صدور، تعویض و تمدید گذرنامه (از قبیل هزینه های پستی، حق الزحمهو نگهداشت دفاتر خدماتی، عکس بیومتریک و …) بوده و اخذ هرگونه وجه دیگر ممنوع است.۰
۳درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴شماره گذاری و تعویض پلاک خودروهزینه تولید و فک و نصب پلاک (وصول مستقیم توسط کارگزار /پیمانکار)۳,۰۰۰,۰۰۰
۳درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴شماره گذاری و تعویض پلاک خودروعوارض دولتی (واریز به حساب خزانه)۱,۰۰۰,۰۰۰
۳درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴شماره گذاری و تعویض پلاک موتورسیکلتهزینه تولید و فک و نصب پلاک (وصول مستقیم توسط کارگزار /پیمانکار)۱,۵۰۰,۰۰۰
۳درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴شماره گذاری و تعویض پلاک موتورسیکلتعوارض دولتی (واریز به حساب خزانه)۲۰۰,۰۰۰
۳درآمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۴هزینه های درج شده بابت شماره گذاری و تعویض پلاک وسائط نقلیه منحصر به موارد فوق بوده و اخذ هرگونه وجه دیگر تحتهر عنوان ممنوع است.۰
۴درآمد حاصل از صدور گواهینامه هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۱صدور گواهینامه رانندگی هوشمند۷۵۰,۰۰۰
۵درآمد حاصل از تعویق در تعویض گواهینامه موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۲تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقد اعتبار به ازای هر سال۳۰۰,۰۰۰
۶درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴هزینه انگشت نگاری اتباع ایرانی۲۰۰,۰۰۰
۶درآمد حاصل از انگشت نگاری موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۴هزینه انگشت نگاری اتباع خارجی۱,۲۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات دکترای تخصصی۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات دکترای حرفه ای۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد۱۸,۷۵۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات کارشناسی۷,۵۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات فوق دیپلم۷,۵۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات دیپلم۳,۷۵۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵افراد با تحصیلات زیردیپلم۳,۰۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی۳۰۰,۰۰۰
۷درآمد حاصل از صدور انواع کارت معافیت دائم مشمولان وظیفه از خدمت سربازی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۵معافیت های پزشکی۳,۰۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای بار اول۵۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی برای نوبت های بعدی۶۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت سربازی شورای عالی پزشکی۶۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷صدور پروانه گذر مرزی – حداقل۵۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷صدور پروانه گذر مرزی – حداکثر۱,۰۰۰,۰۰۰
۸درآمد حاصل از خدمات انتظامی موضوع ردیف ۱۴۰۱۵۷صدور و تعویض دفترچه نظارت (کنترل) سرعت۶۰۰,۰۰۰
۹درآمد حاصل از هوشمندسازی کارت مشخصات وسائط نقلیه موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۳هر کارت۷۵۰,۰۰۰
۱۰درآمد حاصل از صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت عادی و معافیت به هوشمند موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۹صدور، تعویض و تبدیل کارت پایان خدمت و معافیت معمولی به هوشمند۷۵۰,۰۰۰
۱۱درآمد حاصل از جرائم و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی موضوع ردیف ۱۵۰۱۱۲هر نفر – روزانه۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲تعرفه های بازارچه های مرزی در هر استان به تصویب شورای ماده ۵ ساماندهی مبادلات مرزی همان استان برسد موضوعردیف ۱۴۰۱۱۵۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)هزینه انگشت نگاری اتباع و مهاجرین خارجی۶۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)هزینه چهره نگاری و اسکن تصویر چهره اتباع خارجی۶۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)هزینه اسکن عنبیه اتباع خارجی۶۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه۵۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه (نوبت اول)۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه (نوبت دوم)۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور المثنی برای کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه (نوبت سوم و پس از آن)۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه۴۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور و تمدید پروانه اقامت تا ۳ سال۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)ثبت وقایع چهارگانه (ولادت، فوت، ازدواج و طلاق) با صدور گواهی الکترونیک اتباع خارجی۶۵۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)تمدید روادید تا ۳۰ روز۵۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)صدور مجدد گواهی الکترونیک ولادت و فوت اتباع خارجی۵۲۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)تعرفه صدور سیم کارت خاص اتباع و مهاجرین۳۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)حق الزحمه دفاتر وکالت/ شعب منتخب بانک و … (احراز هویت حضوری، تحویل کارت)۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)تمدید روادید از ۳۰ روز تا ۹۰ روز۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ (افزایش تعرفه شامل دانشجویان و طلاب و نیز اتباع بیگانه ذکوریکه تا قبل از پایان سال ۱۳۹۰ با اتباع ایرانی ازدواج نموده اند، نمی شود)خروج و مراجعت و روادید خروج۴۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترک تابعیت، بقا در تابعیت پدر۴۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰سایر خدمات – صدور پروانه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طلاق۲۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰صدور پروانه کار اتباع خارجی (برای تجدید پروانه کار هم استفاده می شود.)۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰تمدید پروانه کار اتباع خارجی (برای تغییر پروانه کار هم استفاده می شود.)۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰تمدید پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای دوره سه ساله۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵درآمد حاصل جهت تکمیل، توسعه، تعمیر و نگهداری مجموعه های ورزشی کارگران موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۱به ازای هر کارگر۲۵۰,۰۰۰
۱۶درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷اخذ هزینه برای متقاضیان جذب کلیه دانشگاه ها (فراخوان)۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۶درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷اخذ هزینه برای متقاضیان تبدیل وضعیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی و دانشگاه ها و مؤسساتآموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادها۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۶درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷اخذ هزینه برای متقاضیان تجدیدنظر بدو ورود کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و متقاضیان تجدیدنظر تبدیل وضعیتدانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی و نهادها۱,۸۵۰,۰۰۰
۱۶درآمد حاصل از جذب و گزینش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۷بررسی و صدور کارت صلاحیت مدرسی برای متقاضیان حائز شرایط۲,۷۰۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندصدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندصدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندصدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندتعویض کارت هوشمند ملی (ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و …) به استثنای اشتباه مأمور۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۷درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی موضوع ردیف ۱۴۰۱۴۹خدمات کارت ملی هوشمندفعال سازی امضای الکترونیک۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامهثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه۱,۳۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامهثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا سه ماه) به همراه صدور شناسنامه۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامهثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از سه ماه و بعد آن) به همراه صدور شناسنامه۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامهتنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامهتنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ و ۹۷۹ ق.م و همچنین فرزندانناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات صدور شناسنامه مجددصدور شناسنامه مجدد۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات صدور شناسنامه مجددصدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات صدور شناسنامه مجددصدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) به استثنای مشمولین تبصره ۲ ماده ۱ قانون تخلفات، جرائم ومجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات صدور شناسنامه مجددصدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات صدور شناسنامه مجددصدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد آن)۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات نام و نام خانوادگیتغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول) با تجویز سازمان۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات نام و نام خانوادگیتغییر نام (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات نام و نام خانوادگیتغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات نام و نام خانوادگیتغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون ثبت احوال (فرزندان زیر ۱۸ سال)۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات نام و نام خانوادگیتأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهصدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات، وفات و تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصاتهویتی به استثنای بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی۱۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهتأیید گزارش مفقودی شناسنامه و کارت هوشمند ملی۳۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهپاسخ به استعلامات دستی مبتنی بر فهرست ها و گزارش های خارج از چارچوب های تعریف شده به ازای هر رکورد۳۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهپاسخ به استعلامات الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها،دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاترپلیس +۱۰ و مؤسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و …۱۵,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهنمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد برای شرکت ها، بانک ها، بیمه ها، شهرداری ها،دفاتر اسناد رسمی، دفاتر الکترونیک خدمات قضائی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر الکترونیک خدمات شهر، دفاترپلیس +۱۰ و مؤسسات و صندوق های مالی و اعتباری و کارگزاری های بورس و …۳۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیهتأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال۳۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقصدور گواهی تجرد۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقصدور گواهی ازدواج و طلاق۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقثبت واقعه ازدواج به موجب اقرارنامه زوجیت۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقانتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)۲۵۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقانتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)۳۵۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات ازدواج و طلاقصدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات اتباع خارجیثبت ولادت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات اتباع خارجیثبت فوت اتباع خارجی با صدور گواهی یا گواهی مجدد۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدمات هویتیاجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدمات هویتیدرخواست رسیدگی از هیئت های حل اختلاف اسناد هویتی به استثنای اشتباه مأمور۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدمات هویتیدرخواست رسیدگی از کمسیون تشخیص سن۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدمات هویتیتنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانصدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانتمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانصدور پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانتمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر دفاتر۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر (تمدید، تغییر نام)۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه) و سایر دفاتر۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر (تمدید، تغییر نام)۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست و سایر دفاتر۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)خدمات دفاتر پیشخوانفعال سازی مجدد هر توکن (VPN، مدیر فنی) به دلیل خرابی و مفقودی۵,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتالصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتتشکیل پرونده اسناد راکد (به استثنای عدم درج سری و سریال شناسنامه در طرح تعویض و …)۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتتحویل مدارک مکشوفه۲۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتتشکیل پروند فاقدین ورقه (ماده ۴۵ قانون ثبت احوال)۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتصدور گواهی یک بار خروج از کشور۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش۵,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتاجرای احکام کمیسیون تشخیص سن۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتاجرای احکام قضائی مبنی بر فعال سازی موقت اسناد راکد۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتتشکیل پرونده متقاضیان استعلام۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس احراز هویت سه عامله بر اساس کارت هوشمند ملی (حضوری و نیمه حضوری) به ازای هر رکورد۷۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی (تا سطح اعتماد ۲) به ازای هر رکورد۳۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدی (تا سطح اعتماد ۳) به ازای هر رکورد۴۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس امضای الکترونیکی۵۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتآموزش کاربران، مدیران فنی و مدیران دفاتر پیشخوان۲,۵۲۵,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتمشارکت شرکت های خصوصی و عمومی در بهره برداری از سامانه هدا به ازای هر رکورد۲۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس احراز هویت در فضای مجازی با استفاده از سامانه هدا (تا سطح اعتماد ۴) به ازای هر رکورد۱۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتپاسخ به استعلام نشانی افراد۵۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتارائه خدمت از طریق سامانه پایگاه سببی نسبی به ازای هر رکورد۲۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتغیر فعال سازی امضای الکترونیک۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتاخذ درخواست و صدور کارت موقت فاقدین ورقه (شناسنامه)۲۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتدرخواست رسیدگی به مغایرت اطلاعات خانوار پس از اتمام مهلت فراخوان۳۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتصدور گواهی های دیجیتال برای بهره برداران از کارت هوشمند ملی۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتپاسخ به استعلام مکتوب اثرانگشت بر پایه شماره ملی به ازای هر شماره ملی۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس جستجوی اثرانگشت به ازای هر رکورد۱۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتسرویس انطباق تصویر چهره۱۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماترفع انسداد پین های کارت (آنبلاک)۲۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتتقاضای تغییر محل تحویل کارت پس از صدور آن۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتثبت تغییرات خانواده۱۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتصدور گواهی مشخصات خانواده۲۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتصدور گواهی انحصار وراثت۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتثبت شماره تلفن قانونی۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتدرخواست بررسی نام در کمیته موضوع ماده (۲۰) قانون ثبت احوال کشور۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتاخذ هزینه از استعلامات معاونت نظام وظیفه۵۰,۰۰۰
۱۸درآمد حاصل از خدمات الکترونیکی (به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی)سایر خدماتکارشناسی درخواست های الکترونیکی۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو موضوع بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتصدور پروانه تخصصی درجه (۱) مشاور املاک۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو موضوع بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتصدور پروانه تخصصی درجه (۲) مشاور املاک۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو موضوع بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتصدور پروانه تخصصی مشاور خودرو۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو موضوع بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتتبدیل پروانه تخصصی مشاورین املاک از درجه (۲) به درجه (۱)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه صدور المثنی پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت برای المثنی سند علاوه بر بهای ورقه سند تک برگ – موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۰ قانونالحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس شرکت ها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاتا یک میلیون ریال از کل سرمایه دویست هزار ریال۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس شرکت ها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاتا بیست میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یک میلیون ریال هر یک میلیون ریال یکصد هزار ریال۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس شرکت ها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاتا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد بیست میلیون ریال هر پنج میلیون ریال یکصد هزار ریال۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس شرکت ها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاتا پانصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال هر صد میلیون ریال یکصد هزار ریال۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس شرکت ها – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هااز پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ چهار میلیون و دویست هزار ریال۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تغییرات شرکت ها مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ هایفوق الذکر (حق الثبت تأسیس شرکت ها) است۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱در تمامی تغییراتی که در ثبت شرکت ها باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ۳۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به شرکت بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبتتأسیس شرکت و تغییرات شرکت) دریافت می گردد.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاحق الثبت مؤسسات بدون سرمایه۱۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هااز یک ریال تا دو میلیون ریال سرمایه۲۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هااز دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه۸۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هااز ده میلیون و یک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری – ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکت هاحق الثبت مؤسسات غیرتجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت تغییرات مؤسسات غیرتجاری مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابعنرخ های فوق الذکر (حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری) می باشد.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱در تمامی تغییراتی که در مؤسسات غیرتجاری باید به ثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر ۱۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حقوق ثبتی مربوط به تأسیس و تغییرات به ازای هر شعبه مربوط به موسسه غیرتجاری بر مبنای مبالغ مندرج در جدول فوق (حق الثبت تأسیس مؤسسات غیرتجاری و تغییرات مؤسسات غیرتجاری) دریافت می گردد.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱شرکت های تعاونی روستایی و سایر شرکت های تعاونی که اساسنامه آن ها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنینسازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکت های دولتی توسعه کشاورزی و شرکت هایدولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی (ثبت تأسیس و ثبت تغییرات) معاف می باشند.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت و بند هـ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین – به ازای هر یکصد صفحه دفتر تجاری ۲۵۰،۰۰۰ ریال – کسر یکصد صفحه دفتر، یکصد صفحه محاسبه می شود.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱هزینه های قانونی دفتر ثبت تجاری (به منظور صدور کارت بازرگانی) به ازای هر اظهارنامه ثبت تجارتی و تغییرات مربوطه مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال است.۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱فروش دفاتر پلمپ شده مصرفی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق (به استثنای استعلام مراجع قضائی)۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده (برابر با اصل) موضوع مواد ١٢٩ و ١٣٠ قانون ثبت به ازای هر صفحه۴۰,۰۰۰
۱۹درآمد حاصل از خدمات ثبتی موضوع ردیف ۱۴۰۱۱۱حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد (در بخش اسناد) و انجام گواهی هر امضا، صدور رونوشت برایهر برگ، فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود – موضوع ماده ١٢۴ قانون ثبت و ماده ١٠ قانونالحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲۰۰,۰۰۰
۲۰درآمد حاصل از موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی ردیف ۱۶۰۱۰۸موضوع نیم درصد مبلغ مندرج در اسناد رسمی علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی – به استثنایاسناد رهنی شرکت های دانش بنیان و تولیدی۰
۲۱درآمد حاصل از افزایش پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق شهری۴۰۰,۰۰۰
۲۱درآمد حاصل از افزایش پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات ردیف ۱۴۰۱۶۷پاسخ الکترونیک به استعلامات بانک جامع (علاوه بر تعرفه فعلی) در مناطق غیرشهری۱۵۰,۰۰۰
۲۲درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸استعلامات از سامانه جامع ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری۲۰۰,۰۰۰
۲۲درآمد حاصل از تفکیک ردیف ۱۶۰۱۳۸هزینه تفکیک موضوع ماده (۱۵۰) الحاقی مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال۷۵۰
۲۳درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷برای فروش نقشه کاداستری قطعات (به استثنای استعلام مراجع قضائی) به ازای هر قطعه نقشه حدنگاری (کاداستر) تا مساحت۴۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰ مترمربع
۲۳درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷برای فروش نقشه کاداستری قطعات (به استثنای استعلام مراجع قضائی) مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع تا ۱۰ هکتار برای هر مترمربعمازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع مبلغ ۳۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا برای هر مترمربع مازاد بر ۱۰ هکتار، مبلغ ۱۵۰ ریال۰
۲۳درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷ثبت ملک در دفتر املاک موضوع ماده ١١٩ (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ به ازای هر ده هزار ریال)۲,۰۰۰
۲۳درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷پاسخ به استعلامات و اعلام وضعیت املاک – برای پاسخ به استعلام برای املاک ثبت شده به ازای هر سند و املاک جاری بهازای هر پلاک ثبتی۲۰۰,۰۰۰
۲۳درآمد حاصل از اجرای قانون جامع حدنگار ردیف ۱۶۰۱۵۷حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن ها ممکن نباشد و اقاله معاملات (در بخش املاک) – موضوع ماده ١٢۴ قانون ثبتو ماده ١٠ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)۲۰۰,۰۰۰
۲۴درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (صدور سند تک برگ کاداستری) ردیف ۱۴۰۱۴۱صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر (تک برگ)۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴بابت هر روز استفادهاز ۲۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه۰
۲۶درآمد حاصل از صدور الکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ردیف ۱۴۰۱۶۶هزینه صدور الکترونیکی گواهی ها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به ازای هر سند علاوه بر حق الثبتدریافتی (به استثنای وقایع ازدواج)۲۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ۲۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازاتجایگزین حبس باشد.از ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاهجزای نقدی مورد حکم واقع شود.از ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰,۰۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیاردادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود.از ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند)۱۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه وکالت پایه (۱)۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها۸۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالپروانه وکالت اتفاقی۶۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد۵۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی از صفر تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تمام درآمد۲,۲۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تمام درآمد۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالکارشناسان رسمی مازاد بر ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالتقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان۲۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالتقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر۴۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سالهزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعویاز ۴۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتدر مرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی۱۵,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتهزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد۱۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلتا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال۶۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلنسبت به مازاد تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلنسبت به مازاد تا یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال۴۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحلمازاد بر یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به میزان یک در هزار۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری – نسخه اول۲۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری – نسخه های بعدی۱۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستریاز ۴۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴۳۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی۲۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا۲۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده۵۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور۵۰۰,۰۰۰
۲۷تعرفه های خدمات قضائی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴مطابق ماده قانونی مربوطه۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیتتخصص پایه ۱ مشاوران۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیتتخصص پایه ۲ مشاوران۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیتتخصص پایه ۳ مشاوران۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته پایه ۱ پیمانکاران۱۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته پایه ۲ پیمانکاران۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته پایه ۳ پیمانکاران۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته پایه ۴ پیمانکاران۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته پایه ۵ پیمانکاران۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته رتبه ۱ و ۲ و ۳ شرکت های داده پردازی (انفورماتیکی)۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیترشته رتبه ۴ و ۵ و ۶ شرکت های داده پردازی (انفورماتیکی)۱,۸۷۵,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیتهر تخصص مدیریت طرح۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶الف- هزینه کارشناسی پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیتهر رشته طرح و ساخت غیرصنعتی و صنعتی۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ب – رسیدگی به شکایت مناقصاتهزینه رسیدگی در هر مورد شکایت یک در ده هزارم مبلغ برآورد کارفرما حداقل ۶,۲۵۰,۰۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ب – رسیدگی به شکایت مناقصاتهزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری طبق تعرفه مصوب۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ج- سازمان اداری و استخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پرونده های تأیید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری – موضوع ردیف ۱۴۰۱۸۳تخصص پایه ۱ مشاوران۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ج- سازمان اداری و استخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پرونده های تأیید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری – موضوع ردیف ۱۴۰۱۸۳تخصص پایه ۲ مشاوران۱۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۸درآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پرونده های تشخیص صلاحیت عوامل فنی،اجرایی موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۶ج- سازمان اداری و استخدامی کشور-هزینه کارشناسی رسیدگی پرونده های تأیید صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری – موضوع ردیف ۱۴۰۱۸۳تخصص پایه ۳ مشاوران۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹درآمد حاصل از برگزاری آزمون صدور گواهی عوامل اجرایی نظام فنی و اجراییبه ازای ثبت نام هر نفر۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسن های طیور موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۶سازمان دامپزشکی کشورعوارض موارد مشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتیدو و نیم درصد۰
۳۰درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات »سموم و داروهای دامپزشکی« آماده مصرف و واکسن های طیور موضوع ردیف ۱۶۰۱۷۶سازمان دامپزشکی کشورعوارض موارد غیرمشابه تولید داخل از ارزش گمرکی محصولات وارداتییک درصد۰
۳۱درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵دام سنگین۴۰,۰۰۰
۳۱درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵دام سبک۵,۰۰۰
۳۱درآمد حاصل از کشتار دام و طیور در کشتارگاه ها موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۵طیور۲۰۰
۳۲درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵هر کیلو گوشت قرمز۲,۷۵۰
۳۲درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات گوشت قرمز و مرغ موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۵هر کیلو گوشت مرغ۱,۱۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های خدماتی (کلیه شرکت کنندگان)۶۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام و برگزاری سنجش مهارت رشته های فنی (صنعت؛ کشاورزی و فرهنگ و هنر) (برای کلیه شرکت کنندگان)۹۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)شهریه ثبت نام کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی۳۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام و برگزاری و سنجش مهارت مجدد۹۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه خدمات نفر روز (تا ۴ ساعت)۳۲۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه صنعت و کشاورزی نفر روز (تا ۴ ساعت)۳۸۵,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی خاص خوشه فرهنگ و هنر نفر روز (تا ۴ ساعت)۲۵۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی به افراد غیر ایرانی و غیر فنی (هر نفر – ساعت)۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی، فنی و فرهنگی به افراد غیر ایرانی رشته های فنی (هر نفر – ساعت)۱,۸۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)درآمد حاصل از صدور، استعلام تأییدیه های گواهینامه های مهارتی و گواهی حضور در دوره ها۱۵۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)تدوین محتوای درسی (استاندارد آموزشی) خاص در قراردادهای آموزشی برای هر نفر دوره۸۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)درآمد حاصل از فروش کتاب و منابع آموزشی الکترونیکی به ازای هر صفحه رحلی۱,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)درآمد حاصل از تأیید محتوای کتاب های مهارت آموزی مؤلفان و ناشران برون سازمانی منطبق با استانداردهای آموزشی سازمانبه ازای هر صفحه رحلی برای هر دوره نشر جدید۱۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام، برنامه ریزی، نظارت و برگزاری مراحل مسابقات ملی مهارت در کلیه گروه های آموزشی به ازای هر شرکت کننده۸۵۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام سنجش مهارت کارآموزان دولتی/ غیردولتی (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه برگزاری هر نوبت (اول/مجدد) سنجش مهارت (کتبی/الکترونیکی و عملی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی)مقیم خارج از کشور (تأمین هزینه ایاب ذهاب، اسکان، آزمون ناظر و امکانات و موجبات سنجش به عهده مجری آموزشمی باشد)۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه صدور، تعویض، تمدید، المثنی و استعلام گواهینامه/پروانه مهارت (کاغذی/الکترونیکی) کارآموزان (دولتی/غیردولتی) (خارجی و ایرانی) مقیم خارج از کشور۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام و برگزاری هر نوبت (اول/مجدد) سنجش مهارت (کتبی/الکترونیکی و عملی) داوطلبان آزاد مقیم خارج از کشور درمرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای داخل کشور۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ارائه خدمات سفارشی در حوزه تولید محتوای آموزشی الکترونیکی چندرسانه ای (هر دقیقه)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی به مربیان بخش غیردولتی، شاغلین بنگاه های اقتصادی- خاص مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی وحرفه ای (هر نفر-ساعت)۵۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)ارائه خدمات آموزشی به مربیان کشورهای متقاضی خاص مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای (هر نفر-ساعت)۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه ثبت نام و سنجش مهارت مربیان بخش غیردولتی و استادکاران مهارتی (هر نفر-رشته)۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)هزینه صدور مجوز برگزاری مسابقات آزاد مهارت در کلیه گروه های آموزشی به ازای هر رویداد۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۰۳)تأیید محتوای آموزشی همایش و رویدادهای مهارتی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۲۱۱)صدور، تعویض، تمدید، المثنی، گواهینامه دوره های آموزشی و پروانه مهارت۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۲۱۱)تعویض و تمدید پروانه تأسیس آموزشگاه های آزاد، مراکز جوار، صدور و تمدید کارت مربیگری و مجوز محتوای یادگیری مهارت۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۲۱۱)صدور پروانه تأسیس آموزشگاه های آزاد و مراکز جوار۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (۱۴۰۱۶۱)ارائه خدمات مشاوره ای متقاضیان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به استثنای دانش آموزان فنی و حرفه ای و کار و دانش۳۰۰,۰۰۰
۳۶وزارت آموزش و پرورش (۱۴۰۱۵۹)صدور تأییدیه های تحصیلی۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷سازمان آموزش و پرورش استثنایی ردیف ۱۴۰۱۰۳خدمات مختلف توان بخشی از قبیل کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، امتحان و  ۱۴۰۱۰۳ ارزیابی هوش (استعداد تحصیلی) و مشاوره ژنتیکی۶۰۰,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)بازی رایانه ای خارجی۲۰,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)بازی رایانه ای داخلی۱۰,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)بسته نرم افزارهای خارجی۱۵,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)بسته نرم افزارهای داخلی۱۰,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)فیلم سینمایی داخلی و خارجی۸,۰۰۰
۳۸وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۰۴۲۲)موسیقی داخلی و خارجی۸,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور و تمدید مجوزهای ترخیص ، ترانزیت ، حمل، واگذاری منابع پرتو، خروج کانتینر و نصب دستگاه (منبع) پرتوساز (یک سالبا یک بار بازرسی)۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور و تمدید پروانه یا مجوزهای کار با اشعه پر ریسک (اعتبار ۵ سال با ۳ بار بازرسی)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور و تمدید پروانه یا مجوزهای کار با اشعه کم ریسک (اعتبار ۱۰ سال با ۲ بار بازرسی)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور پروانه اطمینان از ایمنی فعالیت های اپراتورهای تلفن همراه (یک سال با یک بار بازرسی)۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور و تمدید مجوزهای تأسیس، موافقت اولیه، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تأییدیه ساختگاه، برچیدن تأسیسات پرتوی وصدور گواهی تأییدیه (یک سال با یک بار بازرسی)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیصدور و تمدید هرگونه مجوز احداث (پزشکی / مجوز تأسیس و بهره برداری (صنعتی) / موافقت اولیه ساخت / آزمون های پرتویی (یک سال با یک بار بازرسی)۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیاصلاح پروانه و مجوز بهره برداری، مجوز کار با اشعه۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیخدمات کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری پرتو به ازای هر نمونه آزمون۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیخدمات اندازه گیری پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹درآمد حاصل از ارائه سایر خدمات موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۰ سازمان انرژی اتمیپایش پرتوی ضایعات فلزی به ازای هر تن۵۰۰,۰۰۰
۴۰تعرفه غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۵به میزان حداقل شش میلیون (۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال و حداکثر چهل میلیون (۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال۰
۴۱تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی موضوع ردیف ۱۴۰۱۶۴بابت هر روز استفاده۵۰,۰۰۰
۴۲تعرفه برخی عوارضعوارض موضوع بند (الف) ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸۲۵۰,۰۰۰
۴۳تعرفه برخی عوارض شهرداری هاعوارض نوسازی یک و نیم درصد (۵/۱%)۰
۴۳تعرفه برخی عوارض شهرداری هاعوارض سالیانه انواع خودرو ۵/۱ در هزار قیمت فروش کارخانه های داخلی و ۵/۱ در هزار ارزش خودروهای وارداتی۰
۴۳تعرفه برخی عوارض شهرداری هاعوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد (۵%) تعرفه صدور آن ها۰
۴۴درآمد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی، اکتشافی و حق فنی استعلامات تطبیق اراضی ردیف ۱۴۰۱۰۵کارمزد صدور گواهینامه تصفیه پنبه به ازای هر کیلوگرم پنبه۸۳۰
۴۵درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی ازارائه دهندگان خدمات ردیف ۱۴۰۱۹۰تراکنش هر فرآیند الکترونیک نسخه نویسی۱,۰۰۰
۴۶وزارت دادگستری – جریمه نقدی موضوع مواد ۶ و ۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷مرحله اول از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال۰
۴۶وزارت دادگستری – جریمه نقدی موضوع مواد ۶ و ۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷مرحله دوم از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال۰
۴۷وزارت دادگستری – جریمه نقدی مواد ذیل از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲الف: مواد ۶۵ و ۶۶ و تبصره ماده ۶۷ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ به مبلغ ۲۰ میلیون ریال۰
۴۷وزارت دادگستری – جریمه نقدی مواد ذیل از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ب: نصاب مذکور در تبصره ۲ ماده ۷۲۰
۴۸درآمد حاصل از خوانش (اسکن) هر کامیون توسط دستگاه های نظارتی (کنترلی) پرتونگاری موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۱نرخ هزینه خوانش (اسکن)۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳سنجش عوامل زیان آور فیزیکی یا شیمیایی محیط کار در هر ایستگاه۹۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار به روش آنالیز دستگاهی برای هر نمونه۷۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳آزمایش وسایل حفاظت فردی به ازای هر نمونه۲,۳۵۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳آزمایش فنی انواع ماشین آلات باربرداری و دیگ بخار به ازای هر دستگاه۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳اندازه گیری مقاومت الکترونیکی سیستم اتصال به زمین در هر چاه۱,۰۵۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ارائه خدمات کارشناسی حفاظت فنی و بهداشت کار به ازای هر ساعت۷۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ارائه خدمات آموزش حفاظت فنی و بهداشت کار به فراگیران به ازای هر نفر- ساعت۱۳۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳صدور گواهینامه دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر- ساعت۱۳۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳بازدید از موزه حوادث و نمایشگاه ایمنی و بهداشت کار برای هر نفر۶۵,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ارائه خدمات سمعی و بصری ایمنی و بهداشت کار (پوستر و لوح فشرده) به ازای هر برگ /لوح فشرده۱۳۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳احراز صلاحیت اشخاص حقیقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هر نفر تخصص۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳احراز صلاحیت اشخاص حقوقی در زمینه آموزش ایمنی کار و مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی به ازای هرزمینه درخواستی۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۹درآمدهای حاصل از خدمات فرهنگی و آموزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳برگزاری آزمون به ازای هر نفر۲۶۰,۰۰۰
۵۰صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایرانصدور دفترچه بیمه سلامت (تمدید و تعویض)۳۰,۰۰۰
۵۰صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایرانصدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت اول)۹۰,۰۰۰
۵۰صدور دفترچه بیمه درمان سازمان بیمه سلامت ایرانصدور مجدد دفترچه بیمه سلامت ناشی از فقدان (نوبت دوم و بعد از آن)۱۸۰,۰۰۰
۵۱وزارتخانه های نفت و نیرونرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان گاز۲,۰۰۰
۵۱وزارتخانه های نفت و نیرونرخ حق بیمه هر واحد مسکونی مشترکان برق۱,۰۰۰
۵۱وزارتخانه های نفت و نیرونرخ حق بیمه هر واحد تجاری مشترکان گاز و برق۱۰,۰۰۰
۵۲وزارت راه و شهرسازی (موضوع ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) ردیف ۱۴۰۱۲۰صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقیقی۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۲وزارت راه و شهرسازی (موضوع ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت) ردیف ۱۴۰۱۲۰بابت صدور و تجدید پروانه اشتغال اشخاص حقوقی۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۳سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای (موضوع ماده ۱۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)بابت صدور برگ معاینه فنی۱۰۰,۰۰۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتهزینه عضویت و آبونمان تأمین کنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقیقی۵۰۰,۰۰۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتهزینه عضویت و آبونمان تأمین کنندگان کالا و خدمات برای اشخاص حقوقی۷۰۰,۰۰۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدرصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات کوچک: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمین کنندگانکالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدرصد تراکنش کسر شده از هر معامله تا نصاب معاملات متوسط: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسطتأمین کنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.حداکثر نیم (۵/۰) درصد از مبلغ هر معامله۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدرصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ تا ۵ برابر نصاب معاملات متوسط نسبت به مازاد نصاب معاملات متوسط: * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسط تأمین کنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.حداکثر دو دهم (۲/۰) درصد از مبلغ هر معامله۰
۵۴تعرفه های خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولتدرصد تراکنش کسر شده از هر معامله بزرگ بیش از ۵ برابر نصاب معاملات متوسط، نسبت به مازاد ۵ برابر نصاب معاملاتمتوسط: *سقف تعرفه دریافتی برابر ۵۰ درصد نصاب معاملات کوچک می باشد. * درصد مذکور به هنگام اعلام به برنده توسطتأمین کنندگان کالا و خدمت و یا مزایده گر برنده حسب مورد پرداخت می گردد.حداکثر یک دهم (۱/۰) درصد از مبلغ هر معامله۰
۵۵صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ (ردیف ۱۶۰۱۶۶)%۵۰ حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق موضوع ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادثطبیعی حداکثر ۱۰۰ هزار ریال بر عهده مالکان واحدهای مسکونی از طریق درج در قبوض برق (به استثنای واحدهای مسکونیتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی یا افراد ناتوان از پرداخت)۹۰۰,۰۰۰
۵۶درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱ثبت هر منبع خارجی تولید کننده مواد اولیه، بسته بندی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، سنتی، طبیعی،مکمل، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
۵۶درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱اصلاح و تمدید هر منبع خارجی تولید کننده مواد اولیه، بسته بندی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی،سنتی، طبیعی، مکمل، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی و ملزومات دارویی۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۵۶درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
۵۶درآمد حاصل از حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن موضوع ردیف ۱۴۰۱۲۱صدور پروانه ورود هر قلم فرآورده ها و مواد اولیه دارویی، مواد اولیه ملزومات دارویی و داروهای طبیعی۵۰,۶۰۰,۰۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو انواع میوه و سبزیجات۷۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر لیتر/کیلوگرم سم آماده کشاورزی۱۴,۶۴۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر لیتر/کیلوگرم سم فنی وارداتی۷,۳۲۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو غلات۲۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو دانه های روغنی۲۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو کنجاله۲۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو انواع چوب۳۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو انواع چای۵۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲انواع بذور کاشتنی اعم از محصولات کشاورزی۲۵۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو انواع پیاز گل های قلمه و نهال۲۰۰
۵۷درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی، غله، نشاء نهال و پیازهای گل های زینتی، انواعچوب، انواع بذر پنبه، برنج، چای، کنجاله، لوبیا، کلزا، جو، ذرت و دانه های روغنی موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۲هر کیلو پنبه۵۰۰
۵۸درآمد حاصل از متقاضیان صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزیهزینه صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی به ازای هر هکتار۵۰۰,۰۰۰
۵۹درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و نظارت (کنترل) اصالت کالاهای سلامت محور ردیف ۱۴۰۱۸۷بابت هر شناسه رهگیری در سامانه های نظارت (کنترل) و اصالت سنجی سازمان غذا و دارو۲۰۰
۶۰حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلارحقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری۰۰
۶۰حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلارحقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار در سایر رویه ها۰۰
۶۱درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی موضوع ردیف ۱۱۰۴۱۹هر کیلو جو۸۴۰
۶۱درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی موضوع ردیف ۱۱۰۴۱۹کنجاله سویا۱,۹۲۰
۶۱درآمد حاصل از اخذ عوارض واردات نهاده های دامی موضوع ردیف ۱۱۰۴۱۹ذرت۱۱۵۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا