متن کامل لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب فصل اول- کلیات ماده ۱– خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و … ادامه خواندن متن کامل لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس