سیر تاریخی تدوین “قسم نامه وکلای دادگستری”

وکلاپرس- وکیل مهدی حجتی با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش به بررسی سیر تاریخی تدوین “قسم نامه وکلای دادگستری” از ابتدا تا کنون پرداخته است. متن این یادداشت که در شماره ١١٧ مجله مدرسه حقوق نیز منتشر شده در ادامه آمده است: سابقه تدوین متن قسم نامه وکلای دادگستری وکلای دادگستری در آستانه پوشیدن ردای … ادامه خواندن سیر تاریخی تدوین “قسم نامه وکلای دادگستری”