سوء قصد به جان وکیل احسان روانگردی در یاسوج + فیلم

وی هم اکنون در بیمارستان بستری است