حمله مسلحانه به وکیل امین الله صفایی در یاسوج + فیلم

قصد ضاربین قتل بوده است