وزارت امور اقتصادی و دارایی

صدور قرار موقوفی تعقیب دو وکیل دادگستری نسبت به شکایت وزارت اقتصاد از ایشان
رای

صدور قرار موقوفی تعقیب دو وکیل دادگستری نسبت به شکایت وزارت اقتصاد از ایشان

پیام رسان توئیتر فضای رسمی کار در جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و فعالیت کارکنان دولت در آن جزو ساعت…
دکمه بازگشت به بالا