قانون اساسی

چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟
یادداشت

چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟

ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است
وکیل محمد خاتمی : تهمت زنندگان به خاتمی از نوعی مصونیت برخوردارند
اخبار

وکیل محمد خاتمی : تهمت زنندگان به خاتمی از نوعی مصونیت برخوردارند

وکلای محمد خاتمی : به جای آسیب شناسی، با مغالطه مقامات حکومتی را دچار اشتباه نکنید
دکمه بازگشت به بالا