شورای اجرایی اسکودا

تحلیل پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری مبتنی بر تحولات کلان حقوقی کشور
یادداشت

تحلیل پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری مبتنی بر تحولات کلان حقوقی کشور

تحلیل پیش نویس دستورالعمل نقل و انتقال وکلای دادگستری مبتنی بر تحولات کلان حقوقی کشور و ضرورت توجه رئیس قوه…
صورت‌جلسه شورای اجرایی اسکودا مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰
اخبار اسکودا

صورت‌جلسه شورای اجرایی اسکودا مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰

صورتجلسه شورای اجرایی اسکودا – ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ نشست شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در ساعت ۹ روز پنجشنبه…
دکمه بازگشت به بالا