دستورالعمل

افزایش تعرفه مراکز مشاوره خانواده در سال ۱۴۰۳
قوانین و مقررات

افزایش تعرفه مراکز مشاوره خانواده در سال ۱۴۰۳

شیوه دریافت تعرفه مذکور توسط مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تعیین خواهد شد
دکمه بازگشت به بالا