امیر رئیسیان

وکیل توماج صالحی: حکم اعدام توماج صالحی نقض شد
اخبار

وکیل توماج صالحی: حکم اعدام توماج صالحی نقض شد

حبس قبلی (۶سال و سه ماه) وی را بدون رعایت قواعد تعدد جرم است
دکمه بازگشت به بالا