افساد فی الارض

اتهام ترویج فساد و فحشا برای تتلو در دادسرای امنیت
اخبار

اتهام ترویج فساد و فحشا برای تتلو در دادسرای امنیت

هم اکنون پرونده تتلو با اتهام ترویج فساد و فحشا در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است
دکمه بازگشت به بالا