آیین دادرسی مدنی

تشکیل جلسه در دیوان عالی کشور برای بررسی حضور وکیل دادگستری در مرحله فرجام خواهی
اخبار قوه قضاییه

تشکیل جلسه در دیوان عالی کشور برای بررسی حضور وکیل دادگستری در مرحله فرجام خواهی

تشکیل جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور برای بررسی حضور وکیل دادگستری در مرحله فرجام خواهی
چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟
یادداشت

چرا ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی را نمی‌توان ممنوع کرد؟

ممنوع کردن ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی مغایر چند اصل از قانون اساسی است
دکمه بازگشت به بالا