مصوبه

مصوبه چیست؟ چه تفاوتی با آیین نامه دارد؟ چه اعتباری دارد؟ مرجعی که می تواند آن را تصویب کند کیست؟ در این صفحه مختصری بر تشریح مصوبه و جایگاه قانونی آن می پردازیم.

تعریف

مصوبه، اسم مفعول و مؤنث مصوب است و هنگامی به کار می رود که میخواهند مطلبی را به صورت قانونی ولازم الاجرا درآورند .

در اصطلاح حقوقی هرگونه قانون یا مطلبی را که در مجلس یا شورایی لازم الاجرا تشخیص می‌دهند و ابلاغ می‌کنند، مصوبه می‌نامند.

در تعریفی دیگر مصوّبه مجلس یا قانون مصوب مجلس ( Acts of Parliament) که با عنوان قانون گذاری اولیه نیز شناخته می‌شود قوانینی هستند که پس از گذشتن از مجلس قوه مقننه تصویب می‌شوند

تصویب نامه

مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص وضع می کنند در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار . مجوز حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ناشی از مسئولیت است.

تصویب نامه محتوی امری معین و محدود است به صورت متن واحد تدوین میشود ولی آیین نامه مشتمل بر قواعد عام و کلی متعدد و مرتبط است.

مرجع تصویب مصوبه ها

 مصوبات تصمیمات شوراها ، هیات ها و کمیسیون ها است. هرآنچه که در قوانین، آیین نامه و بخشنامه ها جای نگیرد از آن به عنوان مصوبه یاد می شود.

نمونه ای از مصوبات:

 متن مصوبه ها را در اینجا می توانید دنبال کنید⇓

دکمه بازگشت به بالا